Hva er Euroflex?

SE BBC-innslag om utvikling av smartenergisystem og fleksibilitetsmarked

SE BBC-innslag om utvikling av smartenergisystem og fleksibilitetsmarked:

Euroflex utvikler en kommersiell markedsplass for handel med forbrukerfleksibilitet i strømnettet. I perioder når strømnettet er i ferd med å gå fullt i et område, får strømkunder betalt for å kutte i eget strømforbruk. På den måten bidrar de til å balansere strømnettet og sikrer en best mulig utnyttelse av kapasiteten i nettet. Handel med forbrukerfleksibilitet bidrar til et mer bærekraftig kraftsystem som kan møte et voksende behov for fornybar kraft.

I Euroflex tester vi ut nye teknologier og forretningsmodeller for en ny verdikjede der markedsbaserte verktøy benyttes for å håndtere flaskehalser og spenningsutfordringer i distribusjonsnettet. Nettselskapene får et nytt verktøy for å drifte sine strømnett som vil redusere behovet for kostbar nettutbygging. Ved at strømkundene selv bidrar til å jevne ut strømtoppene i nettet, får vi en mer effektiv strømforsyning som kan håndtere mer fornybar kraft og økt forbruk. Løsninger som blir utviklet i Euroflex, vil kunne eksporteres til det europeiske markedet og bidra aktivt til det grønne skifte i hele Europa.

Partnere i Euroflex er Å Energi, Glitre Nett, Elvia, Norgesnett, Lnett, Fagne, BKK, Linja, Tensio, Baseline Energy, Statnett/Elhub og Nodes. Prosjektet er finansiert av partnerne med støtte fra Innovasjon Norge og Enova. Euroflex har en varighet fram til desember 2026 og består av 5 arbeidspakker:

 1. Forskning
  Øke kunnskapen om strømkundenes interesse og evne til å tilby fleksibilitet
 2. Digitalisering/DSO
  Gjøre nettselskaper i stand til å og teste markedsbasert fleksibilitet
 3. Onboarding
  Hvordan effektivt onboarde DSOer og tjenestetilbydere til markedsplassen, tilby optimaliserte produkter og løsninger.
 4. Fleksibilitetsregister
  Utvikle og teste ett felles fleksibilitetsregister for fleksibilitet
 5. Skalering
  Oppskalere handel med forbrukerfleksibilitet og rekruttere flere tilbydere, tjenesteleverandører og kjøpere

Utfordringen:

Vi er på vei mot et fullelektrisk samfunn der strøm skal erstatte fossil energibruk på mange områder. I Europa betyr det at regulerbare fossile kraftverk fases ut og erstattes av nye ikke-regulerbare energikilder som vind og sol. Det gjør kraftsystemet mindre fleksibelt til å håndtere svingninger i strømforbruket. Den fleksibiliteten må tilføres på andre måter.

Det norske vannkraftbaserte strømnettet har historisk god kapasitet til å forsyne alle med strøm når de trenger den. Men nedbørsvingninger og tomme kraftmagasiner kan gi tilsvarende problemer i Norge. Dessuten vil behovet for fornybar kraft til industri, næringsliv og transportsektor vokse dramatisk i årene som kommer. I noen områder kan kapasitetsmangel i strømnettet hindre ny industrietablering. Presset på strømnettet øker, og i perioder der mange bruker strøm samtidig, øker risikoen for overbelastning og utkopling.

Løsningen:

En større del av forbruket må i fremtiden tilpasse seg til produksjonen. Hos strømkundene kan man frigjøre betydelige mengder fleksibilitet ved å utvikle ny teknologi for fjernstyring av større eller aggregerte forbrukerlaster i sanntid. Undersøkelser i Europa viser at det til enhver tid er innelåst 5 – 10 prosent forbrukerfleksibilitet i nettet.

Fram til i dag har vi bygd ut strømnettet etter hvert som forbruket har økt. Men det koster store summer, både for netteierne, strømkundene og samfunnet. I årene som kommer, vil det ikke være bærekraftig å bygge ut strømnettet for håndtere veksten i elforbruket til husholdninger, industri og næringsliv.

I stedet er det mye rimeligere å ta i bruk ny teknologi for å jevne ut toppene i forbruket. Mange husholdninger og bedrifter kan flytte deler av strømforbruket sitt bort fra tidene på døgnet når trafikken på strømnettet er størst. Euroflex jobber med å utløse en slik fleksibilitet blant strømkundene. Mot å redusere strømforbruket sitt når belastningen på nettet er stor, får de lavere strømregning.

Vinn vinn:

Effektiv handel med fleksibilitet forutsetter en markedsplass der kjøpere og selgere møtes digitalt. Her vil selskaper som lever av å kjøpe fleksibilitet fra strømkundene, selge den til de som etterspør fleksibilitet, først og fremst nettselskaper. I situasjoner der nettet i et område er i ferd med å bli overbelastet, vil de ha behov for at noen kunder reduserer sitt forbruk. Avanserte systemer skal sikre at strømkunder som blir koplet ut, ikke berøres negativt.

Målet er at fleksibilitetshandel skal være til nytte for alle partene i markedet.  

Prosjektorganisasjon

Text Link
Fagne
Asbjørn Tverdal
Text Link
Norgesnett
Erik Ivan Hansen
Text Link
Statnett
Bjørn Harald Bakken
Text Link
Tensio
Trond Rikard Olsen
Text Link
Lnett
Rannveig Norfolk
Text Link
Linja
Sven Arild Kjerpeset
Text Link
Å Energi Fleksibilitet (leder)
Rune Hogga
Text Link
Å Energi
Hege Dyngvold (leder)
Text Link
Å Energi
Rune Hogga (leder)
Text Link
Elvia
Lisbeth Vingås
Text Link
Elvia
Harald Husom
Text Link
Nodes
Hallstein Hagen
Text Link
Nodes
Anders Staude
Text Link
Glitre Nett
Kristoffer Sletten
Text Link
Glitre Nett
Henning Stea
Text Link
BKK
Ingvill Stenseth
Text Link
BKK
Truls Reed Tystad
Text Link
Fagne
John Arild Arnø
Text Link
Elbits
Tor Westby Stålsett
Text Link
Linja
Margrethe Mjellem
Text Link
Lnett
Sondre Lilledrange
Text Link
Norgesnett
Kristin Reitan
Text Link
Statnett / Elhub
Jan Magne Strand
Text Link
Tensio
Trond Rikard Olsen
Text Link
Baseline Energy
Bjørn Grønning
Text Link
Styringsgruppe
Text Link
Prosjektledergruppe

Vårt team

Hege Dyngvold
Prosjektleder Euroflex
Send e-post
Harald Husom
Prosjektleder, Elvia
Send e-post
Henning Stea
Sivilingeniør nettdrift og prosjektleder for EuroFlex i Glitre Nett
Send e-post
Anders Staude
Prosjektleder Nodes
Send e-post
Jan Magne Strand
Prosjektleder Statnett/Elhub
Send e-post
Kristin Reitan
Avdelingsleder Nettutvikling
Send e-post
John Arild Arnø
Prosjektleder FoU / Bærekraftansvarlig, Fagne
Send e-post
Sondre Lilledrange
Prosjektleder, Lnett
Send e-post
Margrethe Mjellem
Prosjektleder, Linja
Send e-post
Tor Westby Stålsett
Prosjektleder, Elbits
Send e-post
Ingvill Stenseth
Prosjektleder, Seksjonsleder Kvalitet og Forbedring, BKK
Send e-post
Trond Rikard Olsen
Prosjektleder / Leder FoU
Send e-post
Bjørn Grønning
CEO/CTO, Baseline Energy
Send e-post

Før du går videre...

Vil vi informere at vi bruker førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler samt andre sporingsteknologier fra tredjepartsutgivere for å gi deg den fulle funksjonaliteten til nettstedet vårt, for å tilpasse brukeropplevelsen din, utføre analyser og levere personlig annonsering på våre nettsteder, apper og nyhetsbrev på tvers av internett og via sosiale medieplattformer. Derfor samler vi inn informasjon om brukeren, nettlesermønster og enheten. Du velger selv om du ønsker å akseptere eller avslå dette. Å ikke samtykke eller trekke tilbake samtykke kan ha negativ innvirkning på visse funksjoner og funksjonalitet.

Les mer om vår personvernserklæring her.