Statnett - Elhub

Statnett

Økt tilgang på fleksibilitet og smart utnyttelse av eksisterende nett er avgjørende i et kraftsystem i stor endring.

Vi trenger flere lokale og mindre fleksibilitetstilbydere i tillegg til de tradisjonelle bidragene fra kraftprodusenter og større industri.

Gjennom Euroflex skal Statnett og Elhub være med og utforske teknologi, løsninger og forretningsmodeller for hvordan vi bedre kan utnytte ledig kapasitet i strømnettet gjennom markedsbaserte modeller.

Kartlegge og pilotere funksjonalitet for et "fleksibilitetsregister"

En forutsetning for et at et marked for forbrukerfleksibilitet skal kunne fungere godt, er at det etableres en digital infrastruktur som sikrer effektiv informasjonsutveksling og lave inngangsbarrierer.

Sammen med de øvrige deltakerne i konsortiet ønsker vi å kartlegge og pilotere funksjonalitet for et sentralt fleksibilitetsregister. Et slikt fleksibilitetsregister vil være en viktig digital byggekloss for å understøtte et marked for fleksibilitet på tvers av alle nettnivåer.

Statnett, med Elhub som partner, skal lede arbeidspakke 4, "fleksibilitetsregister", i Euroflex-prosjektet.

Besøk nettside

Før du går videre...

Vil vi informere at vi bruker førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler samt andre sporingsteknologier fra tredjepartsutgivere for å gi deg den fulle funksjonaliteten til nettstedet vårt, for å tilpasse brukeropplevelsen din, utføre analyser og levere personlig annonsering på våre nettsteder, apper og nyhetsbrev på tvers av internett og via sosiale medieplattformer. Derfor samler vi inn informasjon om brukeren, nettlesermønster og enheten. Du velger selv om du ønsker å akseptere eller avslå dette. Å ikke samtykke eller trekke tilbake samtykke kan ha negativ innvirkning på visse funksjoner og funksjonalitet.

Les mer om vår personvernserklæring her.