– Rekord-deltakelsen er utrolig motiverende for det videre arbeidet i Euroflex, sier prosjektleder Hege Dyngvold og Euroflex-leder Rune Hogga i Å Energi.

Deltakerrekord for Euroflex-samling

Med 78 deltakere fra 30 selskaper og åtte nettområder ble det rekord-deltakelse i Euroflex Stormøte i Kristiansand 18-20 juni.

–Kraftbransjen har innsett at et marked for kjøp og salg av forbrukerfleksibilitet vil tvinge seg fram. Nå ønsker stadig flere aktører å bli med i arbeidet med å få det på plass, sier leder for Euroflex, Rune Hogga i Å Energi.

I den nyåpnede Kunstsilo møttes representanter for noen av landets største nettselskaper, strømselskaper, teknologibedrifter og tjenestetilbydere til en to dagers samling og erfaringsutveksling. Statlige Enova og forskningsorganisasjonen NORCE deltok også.

Sammen med Hege Dyngvold, prosjektleder i Euroflex, oppsummer Hogga Storsamlingen slik:

– Det er utrolig viktig at Euroflex har fått gjennomslag i bransjen. Nå må vi samarbeide om å få på plass felles standarder for handel med forbrukerfleksibilitet. Vi må forstå hverandres utfordringer og finne løsningene sammen.

– Vi har tredoblet antall deltakerbedrifter i Euroflex. Stormøtene er en perfekt arena for å skape dialog og erfaringsutveksling mellom nettselskaper, aggregatorer og tjenesteleverandører. Sammen løser vi dagens nettutfordringer raskere, sier Dyngvold.

Det var fullsatt sal under Euroflex Stormøtet iKristiansand.

Nettselskaper på startstreken

Nettselskapene forbereder seg nå til handelsstart 1 oktober. Harald Husom i Elvia kunne fortelle at de åpner hele sitt nettområde for fleksibilitetshandel.

– Vi har analysert hele konsesjonsområdet vårt og identifisert de viktigste trafikklysene, hvor behovet for fleksibilitet er størst. Vi står klar til å kjøpe forbrukerfleksibilitet når det oppstår flaskehalser. Vi anser dette som en læringsprosess og vil gjerne handle med ulike kundegrupper for å vinne erfaring, sa Husom.

Harald Husom i nettselskapet Eliva fortalte atde var klar for å handle forbrukerfleksibilitet fra 1. oktober.

Også Glitre Nett åpner opp hele sitt område for handel. Selskapet har 34 millioner kroner i FoU-midler å handle for og har allerede lagt ut longflex-bud på plattformen Nodes.

– Her er det penger å tjene både for sluttkunder og tjenestetilbydere, sa Hennig Stea i Glitre Nett.

Strømselskap på kundejakt

Eviny er blant strømselskapene som er i full gang med å berede grunnen for fleksibilitetshandel. Benjamin Holsten fortalte at de har plukket ut elbilladere, maritim transport og eiendomsselskaper som aktuelle tilbydere.

– Vi jobber med tekniske løsninger for aggregering av fleksibilitet, og det blir fort ganske komplisert. Vårt ønske til nettselskapene er at de få på plass en felles teknisk standard for handel. De bør dessuten vise at det fins reelt marked og at det er penger å tjene for fleksibilitetstilbyderne, sa Holsten.

Skeptiske strømkunder

Ingvill Firman Fjellså i forskningsinstituttet NORCE, la fram de foreløpige resultatene av et pågående forskningsprosjekt om kundegruppers forhold til fleksibilitet.

– Vi undersøker hvilke barrierer og muligheter som fins for å utnytte tilgjengelig fleksibilitet hos strømkundene. Det er noen forutsetninger som må oppfylles; de må oppleve det som praktisk mulig, forståelig og meningsfylt, sa Fjellså.

NORCE gjennomfører intervjuer for å kartlegge holdninger blant kjøpere, tilbydere og tjenesteleverandører.

– Det er i dag utbredt skepsis blant strømbrukene til både strømselskaper og nettselskaper. Det må gjøres en jobb for å bygge både tillit og kunnskap om hvorfor vi trenger å ta i bruk tilgjengelig forbrukerfleksibilitet, sa Fjellså.

Ingvill Firman Fjellså i NORCE sa det må jobbes med å øketilliten mellom strømkunder og energibransjen.

Publisert:
06
June
,
2024